ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Fördelar med LED-lampor jämfört med lågenergilampor
LED-lampor - En hel del ljus om LED-lampor


Fördelar med LED-lampor jämfört med lågenergilampor

Skillnad mellan LED-lampor och glödlampor

Under några år förespråkades lågenergilamporna som räddningen för miljön. En lågenergilampa är en kompaktlysrör som innehåller bly vilket inte är bra för miljön. Lysrörslampa är ett mer korrekt namn än det förlegade lågenergilampa.

LED-lampan är ut alla aspekter ett bättre belysningsalternativ jämfört med lågenergilampan.De främsta fördelarna med LED-lampor gentemot lågenergilampor

Fördelarna med LED-lampor gentemot lågenergilampor

De allra främsta fördelarna för LED-lampan som gör ett den går en ljus framtid till mötes är:

  • LED-lampan håller ungefär 5 gånger så lång tid som en lågenergilampa
  • LED-lamporna har inget kvicksilver vilket lågenergilampor har
  • LED-lampan släpper inte ut hälsovådliga partiklar om den tappas och går sönder vilket lågenergilampan gör
  • LED-lampan är kallare än en lågenergilampa
  • LED-lampan förbrukar omkring 50 % mindre energi jämfört med lågenergilampan
  • LED-lampan är mycket mer kostnadseffektiv på lång sikt och kostar bara ⅕ av en lågenergilampa om inköp och energikostnad inkluderas
  • LED-lamporna kan lysa starkare än lågenergilampor